Какви наистина са отношенията ви с мъжете? С този тест ще разберете. Отговаряйте честно, а не от гледна точка на това как би трябвало да се държите.

За всеки въпрос дайте един от следните отговори, който най-добре характеризира отношението ви:

  • A. Почти винаги;
  • Б. Често;
  • B. Понякога;
  • Г. Рядко;
  • Д. Почти никога.

1. Когато съм с някой мъж, когото наистина харесвам,

чувствам, че губя част от себе си – започвам да контролирам думите си, търся одобрението му, жертвам собствените си нужди или внимавам много повече какво правя и как изглеждам.

2. Чувствам се отговорна за мъжете

в моя живот и искам да съм сигурна, че получават онова, от което изпитват потребност.

3. Позволявам на мъжете

да се държат с мене така, както никога не бих позволила на една жена.

4. Използвам своята сексуалност,

за да постигна с мъжете онова, което желая – флиртувам, закачам се, използвам езика на жестовете и тялото и т.н.

5. Оставям се страхът

от евентуалната реакция на мъжа да осуети намеренията ми да направя или кажа онова, което всъщност мисля за него.

6. Изпитвам неприязън към мъжете

заради начина, по който са се отнасяли към мен в миналото или заради сегашното им поведение.

7. Чувствам се безпомощна,

слисана или объркана, когато искам да спечеля любовта или да привлека вниманието на някого, или когато искам да избегна гнева му срещу мене.

8. Смятам, че мъжете

в моя живот ми отдават дължимото уважение и ме ценят.

9. Винаги се питам

какво искам и търся от мъжете, които обичам.

10. Когато се намирам около силни мъже

(шеф, баща, други властни личности), се чувствам спокойна и уверена в себе си. Не променям поведението си, за да изглеждам необичайно пробивна и агресивна или обратно – необичайно плаха.

Съберете точките

За въпросите от 1 до 7 получавате следните точки: А – 2 точки. Б – 4 точки. В – 6 точки. Г – 8 точки. Д – 10 точки. За въпроси 8, 9 и 10 точките се изчисляват така: А – 10 точки, Б – 8 точки, В – 6 точки, Г- 4 точки, Д – 2
точки.

Резултати

  • 80 -100 точки:

Поздравления! Работите упорито върху себе си и тоВа проличава във взаимоотношенията ви. Научили сте се как да бъдете силна и същевременно любеща жена с мъжете във вашия живот. Не забравяте за себе си дори когато сте с мъже, които имат значение за вас. Разбирате важността на пълноценното общуване при създаването на здрави и трайни връзки. Работете по въпросите, при които сте получили по-малко точки, за да избегнете проблеми в бъдеще.

  • 60 -79 точки:

Взаимоотношенията ви с мъжете не са лоши, но могат да са много по-добри. Повечето жени попадат в тази категория. Трябва да обърнете внимание на някои предупредителни признаци, за да не се усложнят проблемите в бъдеще. Стремете се да изразявате собствената си позиция и потребностите си по-пълно. Заслужавате много повече любоВ, отколкото искате да ви се даде.

  • 40 – 59 точки:

Вашите взаимоотношения с мъжете са сериозно застрашени. Имате някои лоши емоционални навици, които не ви дават възможност да получите заслужената любов и признание. Никога няма да ви уважават така, както искате, ако продължавате да губите силата си в присъствието на мъжете, ако се държите така, сякаш сте изтривалката под краката им, както и през цялото време да твърдите, че всичко е наред. Време е нещата да се променят. Първата стъпка е откровено да признаете пред себе си своето недоволство. Търсете подкрепата на приятелите си и решително почнете да водите живот на силна жена, каквато би трябвало да бъдете.

  • 39 или по-малко точки:

Внимание! Взаимоотношенията ви с мъжете не са здрави. Измъчвали сте се, чувствали сте липсата на любоВ толкова дълго, че може би вече сте забравили какВо означава да бъдете с мъж. когото истински обичате. А може би дори не знаете какво значи здрава връзка с мъж. Време е за решителни действия. Но сама няма да се справите. Потърсете помощта на приятелки, намерете внимателен и опитен терапевт и направете каквото можете, за да се обикнете отново. Преодолейте своята плахост, отрицателно отношение и неприязън. Престанете да се правите на жертва! Никой друг не може да направи промяната. Заслужавате много повече от онова, което фактически получавате.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара