Мъжете твърдят, че жената притежава уникалната дарба да си създава тревоги. Като доказателство обикновено цитират комичната за тях ситуация, когато тя се връща по три пъти от средата на пътя, за да провери изключен ли е котлонът, затворени ли са прозорците. Или как в прединфарктен ужас е взела на бегом три километра от работата до вкъщи, защото не е сигурна дали не е забравила ютията на шест.

Не е смешно! В интерес на истината силният пол също не е защитен от пристъпите на натрапчива паника. Обикновено това състояние е резултат от емоционално претоварване, което лесно ще разредите с малка почивка. Но ако зачести и не ви дава мира, въпреки че отлично знаете, че сте изключили, затворили, заключили, време е да се погрижите за спокойствието си

Усещане за беда

Тревогата е най-разпространената негативна емоция. Сграбчва ни с нарастващо вътрешно напрежение, неясни тягостни предчувствия, очакване за беда. В повечето случаи нямаме ясно обяснение от какво се страхуваме. Такова безпределно, но и безадресно чувство трудно се понася. За това и човек се стреми подсъзнателно да му придаде конкретен смисъл. Така се ражда страхът за нещо определено. А домът е най-близкото и най-скъпото ни, за което първо се сещаме. Ето как стигаме до пронизващото като светкавица безпокойство „изключих ли, затворих ли, заключих ли?“.

Всеки търси свой начин да се справи с него: някои се връщат, за да верят всичко ли е наред, други измислят ритуали („Ако видя пет щастливи номера на коли, всичко е наред“). Помага, но не задълго. След известно време тревогата се завръща с нова сила.

Пожар в инсталацията

Когато всичко е наред, ние живеем тук и сега. Не преживяваме миналото и не се вълнуваме от бъдещето. Вършим обичайното автоматично, без да се замисляме. Но нашето съзнание бди: ютията е изключена, фурната – също. И дори да не помним в кой момент сме пуснали душа, под него ни е спокойно.

Когато обаче живеем в състояние на хронично напрежение, а главата ни е пълна с тежки мисли, съзнанието отказва да регистрира дреболии. Тогава е достатъчна една внезапна мисъл, за да избухне паниката с всички неприятни допълнения: сърцебиене, треперене, въздухът не стига и… спешно отскачане до вкъщи. Веднъж убедили се, че всичко е наред, ние се успокояваме, но чувствителността към предмета, за който сме се разтревожили, нараства. И ако следващия път нямаме възможност да се върнем вкъщи за проверка, страхът е сто пъти по-остър и по- мъчителен. Оттук до сърдечен пристъп няма да ви се наложи да чакате дълго.

Как да укро­тите трево­гата

Страхът е най-лошият съветник, затова е по-доб­ре да го предотвратите, отколкото да се чудите как да из­бягате от него. Ето няколко вари­анта да се справите и с двете.

Концентрирайте се върху действията, които извършвате автоматично. Ако изключвате ютията, обърнете внимание къде поставяте щепсела (на по­да, закачен някъде и т.н.). Когато заключите входната врата, разтърсете я здраво два-три пъ­ти. Звукът непременно ще ви под­сети после, че всичко е наред.

Има и такъв трик: когато изключите електроуред, погледнете празния кон­такт или ключа в позиция нула и кажете на глас: „Изключено е!“ По-късно, ако в главата ви се промъкне съмне­ние, ще си спомните какво сте направили.

Понякога дори и уверено­стта, че няма проблеми у дома, не спасява от пипала­та на тревогата. Ако ви нападне с ту топли, ту студени вълни, пулсът ви е учестен и буквално се тресете от нер­ви, по-добре си вземете настойка от валериана и пийте по 20-30 капки 2 пъти през вто­рата половина на деня.

Можете да пъдите страха и безпокой­ството с автотренинг. Всеки от нас е имал или има място, където се чувства в пълна безопасност – например детския спомен за уюта на бабината кухня или на топло в лег­лото, докато по покрива барабани дъжд. Постарайте се да извикате на помощ при­ятното усещане, щом ви свие под лъжичка­та.

Опитвайте се да мислите за нещо хубаво, да гоните страшните картини, които рисува въ­ображението ви. Ако гадната мисъл се връща, креснете й: „Махай се!“ Важно е да го прави­те винаги щом ви атакува тре­вога, лошо предчувствие. Техниката е съвсем простичка, но действа.

Какво да правите, ако сте напред­нал случай, ако нищо не помага и неудържи­мо ви се иска да се върнете у дома. Обикновено съветът, който ще ви дадат, е: „По-добре си иди, вместо да се мъчиш цял ден.“ Но ако прибежките по спеш­ност до вкъщи ви станат навик, мобилизирайте цяла­та си воля и не си тръгвайте. Заемете се с работа, която изисква цялото ви внимание.

Всеки ден – доза релакс

И накрая няколко съвета, които трайно ще намалят усещането за беда. Разбира се, животът е труден, нищо не ни спестява, не ни жали нервите. Но все пак могат да се поставят някакви бариери пред напрежението:

  • избягвайте криминалните хроники във вестниците;
  • заменете трилърите и екшъните с комедии;
  • ограничете общуването с хора, които са негативно настроени.

Както се казва, не е страшно да се живее, страшно е да се мисли как ще се живее.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара