Какво се случва в отношенията между двама души, след като утихне любовната еуфория? Защо някои двойки живеят заедно „дълго и щастливо“, а други с различна скорост се движат към деня на развода, препълнени с гняв, разочарование, обида? По какво се различават благополучните от не толкова сполучливите семейни двойки?

Разбира се, отношенията във всяка двойка са уникални, но като че ли има някои общи особености, характерни за no-стабилните бракове. Ето някои от тях:

Времето, посветено един на друг.

И двамата съпрузи разполагат с много малко лично време и обикновено го разпределят между домакинските грижи, телевизора, вестниците, книгите. Азбучна истина – в по- успешните семейства жената и мъжът намират начини, за да общуват пълноценно. Предварително планирани екскурзии, ресторант в края на седмицата, разходки. Може да бъде и случайно появила се пролука от време, в което двамата да бъдат заедно.

Умението да се разговаря

Нормално е двама души да преживеят едно и също нещо, но да го описват по различен начин. В добрите семейни двойки всеки се опитва да разбере по какъв начин другият възприема и обяснява нещата. Изслушването на съпруга, уважението към неговото мнение са добри отправни точки за водене на преговори по спорни въпроси. И начин да се избегнат излишните конфликти.

Личностната зрелост

Емоционално стабилните хора са в мир със себе си и са чувствителни към интересите и потребностите на другите. Те по-лесно признават грешките си и са по-склонни да се променят. По-стабилни и по-гъвкави са в моменти на болка или разочарование, съпътстващи развитието на всеки брак. Не се страхуват да потърсят и външна помощ, ако всички начини за запазване на брака са изчерпани. (Например да се консултират с психолог).

Интимността

През живота си всеки успява да изгради много близки интимни отношения само с няколко души. Интимността означава разбиране, привличане, доверие, „отваряне“ към другия и непременно сексуална близост и хармония. Интимността се постига, когато хората са способни да споделят един с друг своите мисли и чувства, страховете, сънищата и мечтите си.

Играта и хуморът

Брака сравняват с жив организъм, който расте и се развива. Здравият организъм излъчва жизненост и игривост. В брака това може да се проявява по много начини – спортуване заедно, разходки, съвместни забави и чувство за хумор, който стимулира, а не на-ранява.

Взаимната обвързаност

Бракът е зона на общуване, където се развиват много силни чувства. Понякога те са болезнени и разрушителни – гняв, обида и ненаВист. Болката може да бъде толкова силна, че да предизвика желанието да избягаш, да се прекрати връзката. Но взаимната обвързаност е една центростремителна сила, уравновесяваща естествените приливи и отливи в брачните отношения. Взаимната обвързаност е нещо като личен избор, като решение да останеш в брака независимо от сложните и променящи се обстоятелства. Още по-точно казано, двамата остават заедно, защото непрекъснато избират да го правят.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара