Открай време хората са обичали да танцуват. В наше време танците са също много популярни, особено сред младежите. Ето защо добре е от ранна възраст момичетата и момчетата да се учат да танцуват, като започнат по възможност с разучаване на народни танци. Който умее да танцува от детинство, се чувствува свободно на всяка забава или бал.

По-рано се считаше за неприлично, ако девойката е сама, без придружител, отиде на танцова забава. Сега тя мооже да посети сама дома на културата, читалището, клуба и т.н Когато я придружава кавалер, той е длъжен през цялото време да се грижи за нея.

Покана за танц

Мъжът, без да оглежда всяка жена от главата до петите, си избира партньорка за танца. Не е прието да я кани отдалеч с кимване на глава или някакъв друг знак. Мъжът се приближава до девойката изправен, стегнат, със закопчано сако, покланя се леко и я кани. В знак на съгласие тя отговаря с дружелюбен поглед или с кимване на глава. Оскърбителна и обидна е милостиво-високомерна гримаса, която си позволява лошо възпитаната девойка. По-добре е учтиво да откаже. Но не бива да се изразява и прекомерна радост от поканата. Девойката и момъкът трябва да се държат спокойно и с достойнство.

Когато танцът е обещан на друг, девойката приветливо благодари за поканата, като обяснява, че е ангажирана. Мъжът се покланя и си отива. В случай, че иска непременно да танцува с нея, може да я покани повторно. Ако и този път получи отказ, не бива повече да настоява. Разбира се, девойката не трябва да отказва без особена причина.

Желаещият да танцува с някоя девойка трябва да попита нейния спътник – майка, баща, брат, приятел, познат и т.н.:

„Мога ли да поканя Вашата дъщеря, сестра?“

Или само: „Разрешете ми да поканя“… Нито един възпитан мъж, дори и най-ревнивият, няма да отговори с „не“. В края на краищата правото да танцува или не има жената. В случай, че откаже, тя може да танцува само с този, с когото е дошла на забавата. Ако приеме поканата, става и усмихнато кимва на своя придружител.

party-146582_640

По време на танца

Отивайки към площадката, мъжът върви след жената или редом с нея. Танцува се коректно. Не е красиво девойката да танцува със силно извито назад тяло. Ако роклята й е дълбоко изрязана на гърба, мъжът не бива да слага ръката си там. Той внимава да не повдига с ръка роклята на своята партньорка, да не я изкривява, да не я притиска. Ръцете му трябва да са сухи, тъй като потта може да развали или замърси роклята, особено ако е светла. Жената не държи нищо в ръцете си освен носна кърпичка, ако й е необходима.

През време на танца по-добре е да се води лек, непринуден разговор. Не е красиво да се тананика или свири с уста мелодията. Това се прави само в домашен кръг. В случай, че две двойки се сблъскат при танца мъжът се извинява. Ако партньорът се държи неприлично, жената може да прекъсне танца и да поиска да бъде придружена до мястото й. По време на танца познатите се поздравяват с кимване с глава, без да разговарят. В кратката пауза между два танца мъжът и жената разговарят, а не разглеждат останалите двойки. По време на танца не се сменят партньорите. Това се прави само между близки на бал-маске. След танца мъжът отвежда своята партньорка до мястото й.

С кого да се танцува?

Преди да покани някоя жена от друга компания или маса мъжът трябва да танцува с всички жени от неговата компания. Ако е дошъл с приятелка, той не танцува с нея само тогава, когато я покани друг. От своя страна жената може да танцува с друг мъж само със съгласието на своя кавалер.

Когато танцът е обявен за „дами канят“, жената може да покани своя спътник или този, с когото вече е танцувала, или добър познат. Мъжът е длъжен да приеме поканата. Ако той не може да танцува, моли жената да седне до него или на неговата маса.

Забава в къщи

Танците в къщи открива домакинът. Той кани една от гостенките, а съседът му неговата съпруга или приятелка. Мъжете-гости са длъжни поне един път да танцуват с домакинята, а не само със совите момичета. На тия тържества се поднасят малки сандвичи, сладкиши, плодове, чай, освежителни напитки. Не е необходимо да се слага трапеза.

СЛЕД ЗАБАВАТА в къщи, в клуба, в предприятието. Обикновено мъжът изпраща жената, с която е танцувал последният танц, ако тя е сама Получил съгласието й, той взема от гардероба горната й дреха, помага й да се облече, отваря входната врата и чака първо да мине жената. Изпраща я до вратата на нейния дом. Ако по някаква причина не може да я изпрати до дома й, съпровожда я до най-близката спирка на трамвая, автобуса или тролея. Не е красиво ако той не намери малко време да изчака докато дойде превозното средство и не й помогне да се качи в него.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара