Различните кредити са изключително популярни и много хора се ориентират към този тип финансиране. Тенденцията се засилва от няколко години, защото хората все по-често се доверяват на различните финансови институции за справяне с парични проблеми. Този тип финансиране е удобен, защото  гарантира бързо решение за редица проблеми. Условията стават все по-достъпни и съответно предоставените възможности са повече. Много по-лесно е да кандидатствате за кредит, отколкото да се чудите от кого да поискате пари назаем.

Трябва да знаете, че всяка финансова институция има определени изисквания, при отпускане на определен кредит. Това е необходима мярка за да се гарантира намален финансов риск от  непогасени заеми. Част от административните процедури при кандидатстване са различи, но за всички е от значение кредитната история. Това е важен показател за кредитните институции, защото им предоставя информация за текущи и минали задължения. Тази информация се пази в Централния кредитен регистър (ЦРК) на БНБ (Българска народна банка) и е в пряка връзка за финансовото ви състояние и възможността за изплащане на нов кредит. Всяка забавена вноска при изплащането на дадено  задължение се отразява негативно в кредитната ви история. Начина по-който го погасявате се отразява автоматично върху кредитния ви рейтинг. Тази справка показва кредитната ви история за пет години назад.

За съжаление , лошата кредитна история не може да се коригира и дори през повечето време да сте били лоялни към задълженията си, при забавяне на вноските, автоматично се променя досието ви. Затова е добре да помислите за адекватно решение в подобни ситуации. За формирането на лихвения процент е от съществено значение риска, който поема кредитора, а това изцяло зависи от кредитната ви история.

Банковите институции са с по-сериозни изисквания и процедури за отпускане на заем, което ги прави по-предпочитане за дългосрочни заеми. При небанковите финансови институции, условията са по-леки, а процедурите изключително бързи. Съответно, ако имате нужда от пари и се притеснявате от кредитната си история, е добре да помислите за възможностите които се предоставят за така наречените „бързи кредити„. Много често небанковите финансови институции отпускат бързи кредити дори на хора с лоша кредитна история. Разбира се, трябва да отбележим, че забавяне на една вноска не е толкова голям проблем, но при системно забавяне, това се превръща в сериозна пречка.

Бързите кредити са много предпочитани от хората, защото условията са достъпни, а процедурите ускорени. От няколко години насам небанковите финансови институции са реален конкурент на банките. Това показват данните от БНБ за изминалата 2017 година, в които е отчетен двуцифрен ръст от 13,9%, а необслужените кредити намаляват с цели 15%. Данните са ясен показател, че трайно се поддържа растеж на портфейла на небанковите дружества, въпреки по-леките изисквания и разрастването на потребителския сегмент. Благодарение на бързите процедури по кандидатстване тези цифри ясно показват, че небанковите дружества са реален конкурент на банките, като тази тенденция се наблюдава от две години насам. Основни фактори за развитието на кредитния сектор са допълнителните възможности, които се предоставят на потребителите, намаляване на безработицата и повишаване на доходите на населението.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара