През новата учебна година личната карта на всеки ученик ще е единственият документ, който остава на хартия, а бележникът може да е на хартия или електронен – по решение на училищата, съобщиха от образователното министерство.

От учебната 2022/2023 година българското образование ще има нова интегрирана система за управление и това е Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

В новата интегрирана система ще са всички данни за образованието ни – електронните дневници ще са в нея, ще има и електронни досиета на учениците с информация за тях от първи до 12-и клас. В това електронно досие ще има всичко, което се случва с даден ученик – всяко изпитване или бележка ще бъде публикувано в системата.

Преместването на учениците също вече ще става по електронен път, а не с хартиен документ.

До НЕИСПУО ще имат достъп 100 000 учители, 700 000 ученици и един милион и половина родители.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара