Отглеждайки своите деца и възпитавайки в тях полезните навици, ние рядко се замисляме за това, че най-силният метод на възпитанието е личният пример.

Децата ни винаги ще копират първо нашите модели на поведение, а след това ще формират своите на базата придобития житейски опит. Техният опит може да бъде много по-добър, ако спазваме елементарните норми и правила на човешкото сътрудничество – както при диалога с детето, така и при взаимодействието си с другите хора.

child-659298_640

Ето един творчески подарък, направен за Карин дом, от Центъра за семейна подкрепа в Уелс, Великобритания. Това са няколко правила, които можем по-често да си напомняме и да прилагаме в реалния живот:

*Ако детето живее с критика, то ще се научи да осъжда.

*Ако детето живее с вражда, то ще се научи да се бие.

*Ако детето живее с подигравки, то ще стане неуверено.

*Ако детето живее със срам, то ще се научи да се чувства виновно.

*Ако детето живее с толерантност, то ще се научи на търпеливост.

*Ако детето живее с насърчение, то ще се научи на увереност.

*Ако детето живее с похвали, то ще се научи да оценява.

*Ако дедето живее с честност, то ще се научи на справедливост.

*Ако детето живее със сигурност, то ще се научи да вярва.

*Ако детето живее с приятелство, то ще се научи да дава на света.

Източник: http://effecenter.com/

Facebook Twitter Google+

0 Коментара