Кризите при децата до 7-годишна възраст не са нещо лошо. Всяка криза е важен етап от развитието на детето и преминаването през нея означава, че то се формира като самостоятелен човек. Това обясняват Мариела и Людмил Стефанови от Психологически център „Аз и Ние“ по време на Академия за родители.

hiding-1209131_960_720

Чакаме кризата да отмине или правим нещо? Отговорът: Правете и двете, но когато чакате, чакайте с осъзнаването, че тази криза учи детето на автономност. В същото време, правете и различни неща, които съответстват на кризата, и които подкрепят вашето дете да мине по един по-лесен и спокоен начин през нея.

Раждането

Първата криза при децата е кризата при раждането, където бебето от една защитена среда, която му предоставя всичко необходимо, преминава в състояние, в което то е разделено от майката и е абсолютно зависимо от останалите.  Бебето има нужда да бъде хранено, гушкано, носено и да откликваме на нуждите му, когато то плаче.

Прохождане

Следващата криза е свързана с „прохождането”. Детето започва да пипа всичко, да си поставя цели, да опознава света. Родителите трябва да му позволят да опознае заобикалящата го среда, да не му забраняват да пипа неща, а да му предлагат заместители.

Детски негативизъм

У детето възниква АЗ-а, то иска само да взема решения и много често казва „не“. Родителят трябва да осигури на детето негово собствено пространство,  което то може да „ръководи“, да му дава възможности за избор на нивото на компетентността му.

Детската градина

Детето се откъсва от родителите и се присъединява към социалния свят. Тази промяна е страшна за него. Родителите, най-вече бащата, трябва да споделят на детето си как и те като са били малки ги е било страх от детската градина. В такъв случай детето започва да си мисли, че след като родителите са имали проблем значи и той може да има проблем.

Людмил Стефанов е психолог с над 20-годишен практически опит. Консултира деца, родители, партньорски двойки. Води групи за личностно развитие, обучава родители, учители, социални работници по всички теми, касаещи детското развитие, връзката деца-родители и начинът, по който функционира семейната система. Обучаван е в Позитивна терапия, Краткосрочна терапия, НЛП, Системен подход в психотерапията.

Мариела Михайлова – Стефанова е дългогодишен училищен психолог, психодрама терапевт, тренинг-обучител, автор на интерактивни образователни програми. Консултира деца и родители, обучава родители, води групи за личностно развитие чрез метода психодрама, съавтор и водещ е на Програмата Психодраматично пространство за деца „Изразявам себе си“.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара