Още от древността музиката е известна с благотворното си въздействие както върху физическите, така и върху душевните неразположения на човека. Примери за това откриваме във всички епохи от Ранната Античност до наши дни. Орфей, който със своята Лира е лекувал хора и животни, оздравителните ритуали със задължителен музикален съпровод при различни племенни общности, музикалните занимания с пациенти ветерани след Първата и Втората световна война са предшествениците на съвременния психотерапевтичен метод музикална терапия.

Какво прави музиката толкова магнетична?

Дисциплини като музикална психология и музикална социология се занимават с теми, свързани с възприятието, разбирането и интерпретирането на музиката, като извеждат различни парадигми. Използвайки научните изследвания, можем да кажем, че музиката е в нас от самото зачатие до последния ни дъх. Ритъмът на сърцето, ритмичността на движението на течностите в организма, темпото на ходене, тембърът на гласа, мелодичността на езика, паузите при говорене и т.н. са все музикални елементи, които характеризират личността и носят точна информация за физическото и психичното му състояние. Точно с тази информация работи музикалният терапевт в оздравителния процес на клиента или пациента.

Може ли музиката да лекува?

Музиката сама по себе си е изразно средство, свързано с голям емоционален интензитет и като такъв може да се използва целенасочено за повлияване на определени емоционални състояния, за задвижване на психични процеси и регулиране на физически реакции. Поради спонтанността и автентичността на себеизразяване при изпълнение или слушане може да има оздравителни резултати, но важно е да се знае, че те често са продукт на цялостен терапевтичен процес, а не на еднократна интеракция.

Музиката не е медикамент, който се приема по предписание за определен период от време в точно определен час. За да има терапевтично действие, е необходимо да се спазват определени параметри, които диференцират сценичното изкуство от терапевтичния метод.

Какво и как лекува музиката?

Музикалната терапия намира приложение в различни здравни заведения, работи с всякакви възрастови групи с широк спектър от физически и душевни заболявания. Чрез целенасочено и методично използване на музиката като средство за комуникация и себеизразяване от специално обучен за постигане на определени терапевтични цели специалист, чрез една креативна и стимулираща атмосфера, на пациента се предлага среда, в която се чувства защитен и подкрепен да изразява и преживява себе си по един абстрактен начин, често лишен от цензурата на вербалния диалог.

Всяка възрастова група, както и всеки психичен или физически проблем имат своята специфика при прилагане на музикотерапевтичните методики. Например работата с деца със специални нужди изисква подготовка в области като ранно детско развитие, поведенческа психология, креативна терапия и т.н. Често в сесиите се използват техники от различни школи и направления на музикалната терапия, което позволява по-голяма гъвкавост и отзивчивост на нуждите на детето. Именно това е и концепцията на музикалната терапия в Карин дом. Като

част от цялостен терапевтичен подход,

който включва работа с психолози, логопеди и физиотерапевти, на детето се предоставя възможност в музикотерапевтичните сесии да преживее по един различен начин новопридобитите компетенции. Работата се организира според поставените от екипа терапевтични цели, моментното емоционално състояние и не на последно място избора на детето. Дали ще свирим на определени музикални инструменти, или ще си подаваме терапевтична топка на музикален съпровод, дали ще пеем, или танцуваме е на първо място избор на детето. Дори и при липса на вербални умения, може да се отговори адекватно на желанията на детето, когато се следят физическите и емоционалните реакции. Това е пространство, където няма правилно и грешно, няма грозно и красиво, силното е позволено, точно колкото и тихото, а ритмичното и неритмичното са просто разговор с барабаните.

Музиката предоставя специфична структура и организираност, която е от

съществено значение за развитието на децата,

дава им чувство за времева и пространствена ориентираност. Едновременно с това създава атмосфера на спокойствие и сигурност, където под формата на игра, песен или танц могат да изразят и преживеят себе си и заобикалящия ги свят по свой уникален начин, в който възрастният (терапевтът) участва безусловно, но в същото време рефлектира случващото се чрез собствена музика или движения.

Така по един автентичен начин се създава стабилна, но и гъвкава терапевтична връзка, която е основата на един успешен терапевтичен процес. Силно застъпеният игрови момент, както и стимулирането на спонтанността по време на сесиите улесняват работата по постигане на терапевтичните цели, които могат да бъдат релаксиране или активизиране на общата моторика чрез специално подбрана музика, подобряване на фината моторика чрез използване на определени  музикални инструменти, стимулиране на речевите умения чрез песни и ритмически упражнения и т.н.

Музиката има своето

специално място в ежедневието на децата със специални нужди.

Независимо дали се прилага индивидуално или в група, музикалната терапия с децата на Карин дом се превръща в разпознаваем и ярък момент не само за тях, но и за техните родители.

Работата ми като музикален терапевт ме стимулира креативно в търсенето на един по-различен, индивидуално-ориентиран подход за комуникация с децата и техните семейства. Универсалният език на музиката дава този шанс за непосредствено общуване без думи и взаимодействие без нарушаване на физическото лично пространство. Музиката създава тази безопасна среда, в която детето открива нови начини за себеизразяване, себевъзприемане, където преживява усещането за собствена значимост и възможност за развиване на индивидуалния творчески потенциал. Голямото предизвикателство остава пренасянето, запазването и подпомагането на тези нови преживявания и компетенции от терапевтичния кабинет в дома, детската градина, училището, социалния кръг. За да се случи това, е необходимо включването на

възможно повече хора от ежедневието на детето

в терапевтичният процес и предоставяне на възможността сами да преживеят себе си и връзката си с детето по един нов, абстрактен и креативен начин, който да служи като изходна точка за бъдещи търсения и преоткривания на възможности за осъществяване на контакт и ефективно взаимодействие с детето.

И тъй като не мога да завърша своя разказ с любима мелодия, ще го направя с любим цитат: ,, Музиката е езика на душата, там където думите липсват‘‘.

––––

Подкрепете кампанията на Карин дом – „Музикотерапия за нашите специални деца“ като дарите 1 лв. чрез SMS с текст на латиница DMS KARIN DOM на номер 17 777 (за трите мобилни оператора). Повече информация на: www.karindom.org

 

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара