Ранното детско развитие се разполага в период от 0 до 7 години. Това са едни много динамични и важни за човек години. В този период се развиват основни социални умения, физическото развитие е динамично, регулират се емоциите, навлизането в езика е именно в този етап от човешкото развитие. Всички тези процеси се случват на всяко едно човешко същество, независимо от мястото му на раждане, семейната среда, обществото, което го заобикаля.

В последните десетилетия се появи още един фактор, който става все по- значим в човешкия живот и съвсем нормално оказва влияние и на ранното детско развитие. А това е дигитализацията. Все по- мащабното навлизане на Интернет в човешкия живот става от значение и за Първите 7 години на човека.

“Количеството промени, които се случват през първата година на човек би могло да се сравни с тези, които настъпват след това до 20-тата година”

Вече все по- често се споменава за digital native поколението, въпросите все още са повече от отговорите, когато говорим за децата и Интернет. От своя страна родителите споделят все повече страхове и притеснения в тази посока. Нека разгледаме ранното детско развитие в светлината на дигиталната среда.  Младите родители все по- често търсят информация и насоки как да се справят с новата си роля в Интернет. Най- малкото по този начин дигитализацията оказва влияние на ранното детско развитие. Първата година от човешкия живот е изключително динамична.

Количеството промени, които се случват през нея би могло да се сравни с тези, които настъпват след това до 20-тата година като цяло.

Периодът на първата половин година при човека на пръв поглед е пасивен. Въпреки неспособността ни да се придвижваме, в действителност това е един от най- динамичните моменти в живота. Социалните връзки, емоционалното развитие,  в периода са силно ограничени до един човек, който се грижи за бебето. Най- често това е майката. Социализацията започва с усещане на присъствието на майката.

Когато погледът на майката е насочен основно към екрана на мобилно устройство и не толкова към детето й, този процес на социализиране не започва гладко за младото същество.

Емоционалното развитие на бебетата в този период отново се върти около фигурата на майката. В този период грижещата се роля на възрастен е от голямо значение. Поставят се основите на любовта чрез получаването на комплексна грижа.

“Сетивата на бебето, неговите звуци и процеси на регулиране на емоциите са най-ясно изразени след 6-тия месец”

Езиковото развитие на човек започва много рано, още в утробата на майката. Около 6-тия месец бебето започва да гука, наслаждава се на звуците си. В този период бебето учи през сетивата си. Говоренето на глас от присъстващ човек на бебето в този период подпомага както езиковото му развитие, така и процесите на регулиране на емоциите.

Детето между 1 и 6 месеца започва да усеща тялото си, да прави осъзнавани движения. Фината моторика се откроява в погледа на бебето. То фокусира с очи. Гледа след основно грижещия се. Забелязва ярки обекти. Откриват се ранни рефлекси. Започва да приема визуални стимули, което означава, че започва да забелязва и екранът.

На 6-9 месеца, бебоците започват да забелязват и останалите близки околни, не само майката.

Интересуват от всичко около себе си.

Искат да разглеждат, да пипат, да опитват. Светът им се разширява не само физически, но и социално. Започват да показват, когато търсят контакт. Започват да изразяват основни емоции доста отчетливо. Показването на любов и привързаност, както и похвалите и окуражаването са най- добрия начин за емоционална подкрепа, не само в тази възраст. А това не се случва ефективно, ако заобикалящите детето предлагат твърде много визуални стимули посредством екрана. Директното общуване е добре да доминира общуването с телевизия, таблети и телефони.

Съвет:

Това, което би било добре да държите под око е дали детето започва да се обръща на името си, дали разпознава имената на близки, дали познава различни познати звуци и картини.

“Изкушението пред възрастните е екранът, като занимание за детето”

Към година и половина децата проявяват повишен интерес към заобикалящия ги свят. Слушат с удоволствие детски песнички, наслаждават се на звуците, опитват се да копират възрастните. Това е моментът, в който възрастните започват да се изкушават да предлагат все повече екрана като занимание на детето. И то неусетно започва да го предпочита за компания и забавление. Четенето на книжки, пеенето на песнички е хубаво да бъде редувано с ползването на екрани. За децата в тази ранна възраст

живият човешки глас е много важен.

Относно ползването на електронни устройства – те подпомагат детското развитие, когато се ползват за допълнение на заниманията с родителите и близките. Когато са основно занимание за децата водят до притеснителни прояви и видимо изоставане в някои области на развитието.

Децата между 6 и 18 месеца осъзнават себе си като отделни индивиди и тялото си, като цяло. До 3 годишна възраст неизбежно съвременните деца се сблъскват с технологиите от самото си раждане от потребността на родителите им от информация и подкрепа, през играта и забавлението на детските филмчета и песнички, достъпни в Интернет пространството.

За специалиста:

Доника Боримечкова е психотерапевт, консултант личностно развитие и детски терапевт. Има бакалавърска степен по Предучилищна и начална училищна педагогика и магистърска степен по Психология на развитието. психолог и терапевт. Член е на Българското Общество за Лаканианска Психоанализа, групов член на Новата Лаканианска Школа (NLS) и на Световната Асоциация по психоанализа (WAP) както и на сдружение „Дете и пространство“. Интересите и са насочени към един специфичен клон от психоаналитичната практика, а именно учението на Жак Лакан.

В първия за България “Дигитален фестивал за ранно детско развитие”, Доника ще се включи с лекционна част, свързана именно с “Децата в дигиталното пространство”, като ще обхване възрастта от 0+ до 7-години.

Събитието е отворено за всички деца,

тийнейджъри, настоящи и бъдещи родители, специалисти, семейства, а защо не – баби и дядовци, които са поели грижата за своите внучета и искат да се информират. Разбира се, не изключваме възможности за детски градини, ясли, училища, училищни групи от деца и учители, които имат нуждата и необходимостта да се образоват, да придобият нови знания.

Запазете един семеен уикенд през месец май, за да се включите в изложението. (15-ти май, събота и 16-ти май, неделя). Всеки, който закупи своя пропуск, ще получ достъп до избраните от него лекции/панели, както и безплатни материали като комплимент от екипа на “Девелопия”. Подготвили сме множество безплатни лекции, награди и интересни родителски групи, в които всеки родител ще сподели своите проблеми, грижи, трудности и ще потърси помощ.

Промяната на всяко дете започва с образованието:

в търсене на отговор на нуждите на всяко дете и семейство.

Подобен тип мероприятие ще промени средата на живот, психологическия климат в семейството, възможностите за развитие, откриване на нови интереси и толерантност към тях.

Изберете своя билет, запишете се в програмата и научете какво предстои на:

www.digitalkids.live/

Facebook Twitter Google+

0 Коментара