14% от българите са новите купувачи за онлайн канала на бързооборотни стоки по време на епидемията от Ковид-19 в страната. Това показват резултатите от втората вълна на
проучване, проведено от Нилсен в България в края на месец април на 500 души над 18-годишна възраст, обхващащо топ 10 най-големи града.

39% от българите са заявили, че са работили много по-често от вкъщи, повлияни от кризата с Ковид-19. Същевременно едва 17% от всички запитани считат, че биха се върнали
към предишните си навици по отношение на работата си, което показва, че мнозинството от запитаните всъщност очакват да настъпи промяна в начина им на работа в сравнение с преди епидемията от Ковид-19.

Това оказва значително влияние и на начина, по който се хранят, като 57% заявяват, че се хранят по-често вкъщи, отколкото преди разпространението на коронавируса.

Интересен е фактът, че отново много малко са тези, които очакват да се върнат към предишните си навици по отношение на храненето, като едва 30% смятат, че биха се върнали към поведението си преди епидемията.

Регистрира се и значителна промяна в хигиенните навиците на потребителите като 9 от 10 души твърдят че такава промяна е настъпила за тях. Тя се изразява основно в по-честото миене на ръцете и лицето.

Почистването на домовете също се е променило за по-голямата част от запитаните, като 8 от 10 твърдят, че е настъпла промяна в навиците им свързани с това.

60% твърдят, че е настъпила промяна в навиците им  свързани с прането. Тази промяна се изразява основно в по-често пране или в пускане на прането на по-висока темпераура.

Проучване на Нилсен „Влиянието на Ковид-19 върху потребителското поведение в България“

Facebook Twitter Google+

0 Коментара