“Още в началото на миналата година се появиха много съобщения за връзката на носителството на определени кръвни групи със заболеваемост от Covid-19. Резултатите са еднопосочни – лицата с кръвна група “0“ са по-защитени от заболявания от Covid-19, докато носителите на кръвна група “А“ и в по-малка степен на “АБ“, са по-предразположени към заболяването“. Това обясни пред БНР проф. д-р Фани Мартинова, специалист по трансфузионна хематология и клинична имунология.

“Това не се дължи само на популационно-генетичните проучвания – определянето на брой индивиди, притежаващи една или друга кръвна група. Това се дължи на определена структура на кръвна група “А“. Която единствена от останалите кръвни групи притежава една захар, т.нар. „ацетил галактозамин“ на клетките на хората от кръвна група “А“. Тази захар липсва в клетките на кръвна група “0“ и авторите считат, че тази структурна разлика е в основата на това предразположение. Направени са десетки хиляди изследвания, може да се каже, че резултатите са достоверни.

Но това говори само за едно генетично предразположение, а не за задължителност на заболяването или задължителност на предпазването от заболяването“, обясни проф. Мартинова.

„Тази година се появиха проучвания, особено в Канада, проучени са над 220 хил. души. Заедно с кръвните групи от “АБ-0“ системата и на резус фактора. Беше установено, че индивидите, които са с отрицателен резус фактор, имат по-нисък риск от заболявания, също така по-нисък риск за тежък коронавирус или от смърт. Въз основа на тези констатации авторите стигат до заключението, че с кръвта от тип “0“ с отрицателен резус фактор са индивидите с най-нисък риск от Covid-19 и тежко протичане.”

Facebook Twitter Google+

0 Коментара