Здравният министър издаде три заповеди във връзка с удължената до края на сетември извънредна епидемична обстановка.

Добрата новина е, че отпада изискването за отрицателен PCR тест и карантина за пристигащите от Турция, Сърбия и Беларус. Ще бъдат отменени и карантините на пристигналите от тези държави в периода от 20 до 31 август.

Присъствените учебни занятия в училищата и предучилищните групи се възобновяват.

Учебният процес се организира и провежда в съответствие с изготвените от министерствата на образованието и здравеопазването насоки за работа в в условията на COVID-19.

Присъствената дейност във висшите училища се осъществява според изискванията на съответното висше училище и при спазване на въведените в страната общи противоепидемични мерки. При възможност обучителният процес се провежда и от разстояние в електронна среда чрез използването на информационни и комуникационни технологии.

Езикови и образователни центрове, както и занимални, организирани от юридически и физически лица, предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност – при осигуряване на физическа дистанция от 1.5 метра и при спазване на въведените противоепидемични мерки.

От 1 септември посещенията на външни лица/свижданията в лечебни заведения се разрешават единствено за близките на пациенти в терминален стадий.

В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора.

Препоръчва се хората да продължат работа дистанционно

Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.

Съгласно заповедта работодателите могат да прилагат и други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност. Целта е да бъде осигурено по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. и ограничаване на несъществените контакти на работното място.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара