В „Синдромът на предците“ (превод: Росица Ташева) Ан Анслен Шютценбергер привежда клинични примери в подкрепа на своя уникален психогенеалогичен подход към психотерапията. Тя показва, че всеки от нас е само брънка от веригата на поколенията и възпроизвежда – съзнателно или не – приятни или болезнени изживявания от миналото. Теорията за „невидимата лоялност“ дължим на нашите предци – тя може да ни подтикне да дублираме събития от техния живот, независимо от волята ни.

Ан Анслен Шютценбергер (родена 1919 г.) е френски психотерапевт с международна известност, групов аналитик, специалист по психодрама и основател на науката психогенеалогия. В продължение на двайсет години ръководи Лабораторията за социална и клинична психология на университета в Ница. „Синдромът на предците“ излиза през 1988 г., придобива популярност чрез реклама „от уста на уста“, а днес вече е класически труд с 17 издания – едно безкрайно увлекателно и щедро на свидетелства четиво, което се вписва в най-актуалните изследвания относно трансгенерационните връзки.

0 Коментара