Времето на стереотипите си отива безвъзвратно и това с пълна сила важи и за пазара на труда. Интересен нов анализ на компанията за подбор на висши ръководни кадри Wyser ясно показва, че тенденциите вече са променени – технологиите и турбулентните бизнес условия извеждат на преден план много по-млади лидери.

Нова ера, изискваща нов тип лидер

Какъв е стереотипът за лидер? Обикновено си представяме човек във втората половина от живота си. Все още повечето главни изпълнителни директори и политически лидери са във възрастовия диапазон от средата на 50-те до 70-те години. Но това се променя. Нарастващ брой компании, от стартиращи до мултинационални, се управляват от лидери в 40-те, 30-те и дори 20-те си години.

Какви са причините за тази очертаваща се тенденция? И какви стъпки можете да предприемете, за да подобрите уменията си и да ускорите кариерата си, така че да можете да се присъедините към редиците на бъдещите нови лидери?

Докладът на Wyser изследва социалните и икономически промени зад тази нововъзникваща тенденция, разкрива уменията, които фирмите търсят от своите лидери, и споделя прозренията и опита на тези, които оглавяват това ново движение.

Защо лидерите стават все по-млади?

В световен мащаб 53% от мъжете и 55% от жените казват, че са започнали да управляват хора преди да навършат 30 години. (източник: Startus)

По света вече има множество примери за млади хора, ръководещи политически, социални и икономически движения и оспорващи начина, по който „нещата винаги са били правени“. Тази тенденция навлиза все повече и в заседателните зали на бизнеса.

Ето някои от причините:

Възходът на технологичния предприемач

Появата на стотици млади и успешни основатели на технологични компании като Марк Зукерберг (Facebook), Ритеш Агарвал (OYO) и Еван Шпигел (Snap Inc.) показа, че е възможно мултинационална компания да се ръководи от главен изпълнителен директор на 40, 30 или 20 години.

Университетите – оранжерии на бизнеса

Технологиите дадоха възможност на младите хора да усъвършенстват своите таланти, да създадат бизнес, да изградят отличителни марки и продукти и да създадат впечатляващи професионални мрежи, преди дори да са завършили образованието си, което им дава огромна преднина, когато навлязат в света на бизнеса. По този начин те получават възможност за изграждане на международна репутация.

Всеобхватността на технологиите

Умението да се използват дигитални услуги и приложения за ангажиране на клиентите и събиране на техните данни става все по-важно и е област, в която по-младите лидери, които са израснали с дигиталните технологии, имат естествено предимство.

Разбиране на иновативните технологии

Иновативните технологии и интензивната конкуренция непрекъснато променят пейзажа в секторите на медиите, технологиите и търговията на дребно. В тези непрекъснато променящи се сектори бързото израстване на главния изпълнителен директор е преобладаващо и способността да си пред другите се смята за ценно лидерско умение:

„Управителните съвети навлизат все по-дълбоко в компаниите, които направляват, за да намерят висши мениджъри, които са уверени граждани на света, смело въвеждат революционни технологии, имат доказан опит както в иновациите, така и в управлението на хора от различни култури, и могат да оперират в развиващи се и нововъзникващи пазари.“ Harvard Business Review , 2014 г.

Темпо на промяната

Технологиите ускоряват темпото на промяната и налагат внезапни корекции в стратегията и бизнес посоката. На фона на тази динамичност и непредсказуемост десетилетията опит вече не са най-ценното лидерско качество.

Изместване на фокуса от процеса към хората

През последните години все повече се признава, че хората са най-важният актив за една компания и че трябва да се грижите преди всичко за тях. В много случаи по-младите лидери са по-интуитивни към тази промяна, към важността на работната култура, възприемане на различността и създаване на условия, които позволяват на хората да бъдат възможно най-ефективни и полезни,“ коментира Ивелина Петкова, мениджър бизнес развитие в Wyser executive search България.

Убедителният пример на младите

Новите лидери по целия свят подлагат на изпитание стереотипите за лидерство и убедително показват, че е възможно успешно да ръководиш държави и компании през първата половина от живота си.

Новите лидери пренаписват правилата

Днешните нови лидери предизвикват статуквото и въвеждат вълнуващ нов начин на мислене, който се възприема в заседателните зали по целия свят.

Уменията, от които се нуждаят днешните лидери, се променят.

Като световен експерт в търсенето и подбора на среден и висш управленски мениджмънт Wyser работи с хиляди компании всяка година. Всички те търсят ярки изгряващи таланти или желаят да наемат служители на висши ръководни позиции. В повечето случаи възрастта на кандидатите не е решаващ фактор. Това, което има значение, са уменията, които кандидатите носят, а те се променят.

Това са актуалните тенденции в търсенето на умения при подбора на висши управленски кадри:

Изместване на фокуса от процеса към хората

Ново умение ➔ Съпричастност

Тъй като все повече и повече компании започват да възприемат служителите си за своя най-голям актив, емпатията или съпричастността се превръща във високо ценено лидерско качество.

По-голяма непредсказуемост

Ново умение ➔ Приспособимост

Светът се променя с бързи темпове и е изправен пред огромни предизвикателства: промените в климата, икономически катаклизми и войни. В тези непредсказуеми времена стиловете на лидерство трябваше да се развият, за да станат по-гъвкави със способността да действат пъргаво и решително.

Ускорен темп на промяна

Ново умение ➔ Любопитство

В бизнес среда, в която стартиращи компании могат да станат водещи в сектора в рамките на няколко месеца, е от изключителна важност за лидерите да бъдат нащрек за нововъзникващите тенденции и да поддържат постоянно любопитство и любознателност към света около тях.

Бързо променящи се работни култури

Ново умение ➔ Непредубеденост

По-голям фокус върху етиката

Ново умение ➔ Ясна визия

С нарастващ фокус върху корпоративната социална отговорност и етика, лидерите трябва да внимават повече от всякога за въздействието на своята организация във всяко едно отношение.

В Wyser на преден план е оценката на пълния пакет от меки и твърди умения на индивида. Ето защо компанията използва метода HPTI (High Potential Trait Indicator или Индикатор на характерна черта с висок потенциал) на Thomas International, представлявана в България от Tack TMI, за да измери ключови елементи от личността на кандидата, считани за жизненоважни за постигане на постоянно високи стандарти. Оценката на личностни черти включва приемане на неяснотата, любопитство и приспособимост, както и конкурентност, добросъвестност и подход към риска.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара