Българска асоциация за устойчив туризъм (БАУТ) бе учредена на 19 юни в София. Неин двигател е Димитър Попов, управител на “Пенгуин травъл“, пионерът сред туроператорите и агенциите у нас с 35-годишна успешна бизнес история. Попов бе избран за председател на сдружението, в чието ръководство е и Байко Байков, собственик на утвърдената туристическа агенция “Бохемия”.

В новородената организация ще се водят от принципите за развитие на устойчив и отговорен туризъм на територията на България. Димитър Попов, който притежава и конна база, отдавна развива алтернативен туризъм по света и в България – идеята му хрумва именно покрай активностите му, свързани с конния туризъм. Попов кани всички заинтеровани туроператори, планински водачи, стопани на къмпинги и къщи за гости, хотелиери и различни компании, работещи в специализирания туризъм, да се обединят в новото сдружение.

Основните му задачи ще са свързани с промяната на законодателството у нас и с рекламата на алтернативния туризъм при планирането на промоционалните туристически кампании от страна на Министерството на туризма. Целта е алтернативните форми на устойчив туризъм да намерят място в рекламните клипове и брошури, и да присъстват подобаващо на територията на националния туристически портал.

„Активно ще работим за популяризирането на пешеходния, конния, вело- и екотуризма, и изобщо на всички форми на приключенски туризъм на чуждите пазари. Очакваме от туристическото министерство да не ни пренебрегва при участието в специализираните тематични изложения и борси в Европа“, обяви Димитър Попов.

Благодарение на експертизата на своите членове (основно планински, конни, вело-водачи и туроператори),

асоциацията ще подпомага общините и къщите за гости

за създаването на нови туристически продукти и за разработване на маршрути в планинските и по-малко населени райони. Водещ при работата им ще е принципът “повече маршрути – повече нощувки – повече приходи”.

Освен това сдружението планира да участва активно в работните групи по промяна на Закона за туризма, най-вече в клаузите му, уреждащи създаването на гаранционен фонд, туроператорската дейност в онлайн среда, категоризацията/регистрацията на локации за подслон, прецизирането на наредбата за екскурзоводско обслужване.

БАУТ ще си партнира и с Асоциацията на къмпингите в България с цел законодателни промени в Закона за устройство на територията, от които се очаква да облекчат изграждането на нови къмпинги и регулацията на дивото къмпингуване.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара