Три са българските номинации за тазгодишното издание на Наградата за европейски гражданин на Европейския парламент (ЕП), предложени от български евродепутати. Те ще бъдат оценени от национално жури и ще се състезават за място сред лауреатите заедно с кандидатури от всички 28 държави членки. Ето и номинациите: Георги Господинов, от името на Мария Габриел (ЕНП); Теодосий Теодосиев, от името на Илияна Йотова (С&Д) и Емил Радев (ЕНП); и Народно читалище „Бъдеще сега 2006“, от името на Илхан Кючюк (АЛДЕ).

Георги Господинов

GeorgiGospodinov

От името на Мария Габриел (ЕНП):

„Георги Господинов е съвременен български писател постмодернист, който провокира силен интерес към съвременното разбиране за литература. С активна гражданска позиция, той отстоява смело европейските ценности за свобода, равенство, човешко достойнство, обединение, културно многообразие, толерантност. Неговите творби предизвикват читателите към спазване на ценностите на Обединена Европа, а от друга страна – към отстояване на основните им права като европейски граждани. Мотивира да се слуша „гласът на улицата“, с което допринася за формирането на по-силно гражданско общество. Произведенията му се отличават с транснационална мащабност на въпросите, които разглеждат. В контекста на Европейската година за развитие той споделя разбирането, че по отношение на третите страни водеща трябва да бъде толерантността и да се насърчава демократизацията.“.

Теодосий Теодосиев

Teodosiev

От името на Илияна Йотова (С&Д) и Емил Радев (ЕНП):

„Теодосий Теодосиев е главен учител по физика и астрономия в ПМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък. От 1974 г. е ръководител на „Школа ТЕО“ по приложна математика и физика, като дълго време поддържа сградата на школата със собствени средства. В нея занятията винаги са били и си остават безплатни, със свободен достъп за всички желаещи ученици и учители от цялата страна и от чужбина, вкл. от Великобритания и Швейцария. Негови възпитаници печелят 8 от 12-те златни медала, завоювани от български участници на Международната олимпиада по физика, вкл. най-високите индивидуални резултати и отборни постижения. Създател е на собствена „Методика за формиране на силов интелект“.

Г-н Теодосиев е активна обществена личност и автор на стотици научни статии. Той е първият председател на „Клуба на учителите новатори“ към Синдиката на българските учители и е избиран многократно в Управителния съвет на Съюза на физиците в България. Бил е член на „Висшия учебен съвет“ към Министерство на просветата, редакционния съвет на сп. „Проблеми на образователната политика“ и редакционната колегия на сп. „Физика“. Член е на Управителния съвет на Фондация „Миню Балкански“, която работи за повишаване квалификациите на българските учители. За заслугите си в развиването на млади таланти г-н Теодосиев е награждаван с редица държавни ордени. Той е почетен гражданин на гр. Казанлък.

„Едно добро общество е това, което реализира тавана на възможностите на своите граждани, тогава за всички е добре.“ – Теодосий Теодосиев“.

Народно читалище „Бъдеще сега 2006“

От името на Илхан Кючюк (АЛДЕ):

„Народно читалище „Бъдеще сега 2006“ и екипът, който създава „Училище сред природата“ в село Гудевица, работят усърдно в сферата на младежката дейност, образованието и активното гражданство в Европа. Екипът е изграден от млади, търсещи, позитивни и отговорни хора, които през годините са обучили над 600 деца. Чрез методите на неформалното образование, чрез учене през преживяване и игри, чрез приказки, песни, лагерни огньове, танци и предизвикателства, то успява да върне усмивките и топлината не само на децата и младежите, но и на местните хора, които бяха загубили надежда, че в това забравено и от времето място, отново ще чуят детски смях. Мисията на екипа на читалището е да изгради общество от свободни в решенията си и отговорни за избора си хора, които реализират пълния си потенциал.“.

Европейският парламент присъжда ежегодно Наградата за европейски гражданин. Тя има за цел да възнаграждава изключителни постижения в следните области: насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство, както и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки на ЕС; улесняване на трансграничното сътрудничество, също в областта на културата; принос за укрепването на европейския дух; дейности, които дават конкретен израз на ценности, залегнали в Хартата на основните права на ЕС. Единствено членовете на ЕП имат право да издигат кандидатури – по една кандидатура годишно. Тя може да е на отделен гражданин, група граждани, асоциация или организация.

Национално жури, съставено от български членове на ЕП, ще подреди трите номинации по реда на своите предпочитания. Препоръките на националното жури се предават за разглеждане на Комисията по присъждането на Гражданската награда, която обявява крайното решение в края на ноември. След това, в края на годината, Информационното бюро на ЕП в България ще организира церемония за връчване на медала на българския носител на приза. По-късно ще се проведе и церемония в Брюксел.

Членовете на Комисията по присъждането ще бъдат определени с решение на Бюрото на ЕП. Комисията може да избере до 50 лауреати общо от всички 28 държави членки, като отчита принципа на географското разпределение и баланса между половете. Обикновено в нея влизат председателя на ЕП (или негов заместник), 4 заместник-председатели на ЕП, 2 бивши председатели на ЕП и 2 популярни личности.

Сред лауреатите на Наградата за европейски гражданин на ЕП за 2014 година бяха доброволци от СУПЦ „Анастасия д-р Железкова“ (Варна) и журналистът Христо Христов. През 2013 г. Гражданската награда на ЕП бе присъдена на 43 лица и организации от държавите членки, сред които и покойният акад. Валери Петров и д-р Милен Врабевски от фондация „Българска памет“.

 

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара