Фейсбук обяви, че всички потребители на Messenger могат да премахват изпратени съобщения в рамките на 10 минути след изпращането му, независимо дали в индивидуален или групов чат.

За да използвате функцията, чукнете на съобщението, което искате да премахнете, и ще се появи меню с опция Remove for everyone. Ако я изберете, съобщението ще изчезне от чата. Facebook Messenger ще замени премахнатото балонче с текста с известие, че съобщението е било премахнато.

 

0 Коментара