Учебната година да започва на 1 септември, на 7 септември или, както досега, на 15 септември, предаде Offnews. Това предвиждат 3 варианта за промени в графика на учебните дни и ваканциите в училищата на образователното министерство. Те са предоставени на синдикатите и работодателите в средното образование и предстои обсъждането им, преди да бъде взето решение. Според МОН оптималният вариант е началото ù да е на 7 септември.

Каквото и да бъде решено, е сигурно, че учебната 2022/2023 година отново ще започне на 15 септември.

Предложенията не включват спортните училища, чиято учебна година е с друг график, както и производствената практика на учениците в професионалните паралелки.

Според първия вариант началото на учебната година остава на 15 септември, а продължителността на учебното време се увеличава с 10 учебни дни за учениците от I до VI клас включително. Ако бъде прието това предложение, занятията от I до III клас ще приключват на 15 юни, а от IV до VI клас – на 30 юни. За останалите випуски графикът не се променя.

Вторият вариант предвижда учебната година

да започва на 7 септември за всички ученици,

освен за тези в спортните училища, като краят ù бъде удължен за учениците от I до VI клас по вече описания начин. При такава ситуация ваканциите за всички ученици ще се увеличат с пет дни и ще бъдат равномерно разпределени в рамките на учебното време. МОН смята този вариант за оптимален.

Предложението в третия вариант е началото на учебната година да бъде на 1 септември, а учениците от I до VI клас да учат 10 учебни дни повече през юни по вече описания начин. Тогава би имало 10 допълнителни учебни дни за ваканция за всички ученици, които

да се разпределят в рамките на учебното време.

Всеки от разработените три варианта изисква промяна в нормативната уредба. Тя ще бъде направена след широко обществено обсъждане със социалните партньори и с другите заинтересовани страни, уверяват от министерството. Дискусиите ще включат и всички свързани въпроси като климатизация на класните стаи, ефектите върху туристическия сектор и др.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара