Липсата на места в общинските ясли и детски градини в град София е проблем, който се задълбочава от години. Въпреки многократно дадените заявки, Столична община не полага достатъчно усилия за решаването му. Рядко обаче в публичността се говори затова, че тъкмо жените са най-потърпевши.

На 12 май 2022 г. в София ще бъдат представени резултатите от изследването „Грижа и социални неравенства. Влияние на недостига на места в общинските ясли и детски градини в София върху социалния живота на жените“. Социалогическото проучване е реализирано в периода ноември 2021 – януари 2022 г. от ЛевФем и социологическа агенция Глобал Метрикс с подкрепата на Български фонд за жените.

Някои акценти от изследването:

  • Tъй като жените са тези, които поемат грижата за децата, то те са и тези, които удължават своето майчинство за втора година, когато децата им не са се класирали за детска градина или ясла. В изследвания период това означава, че доходът им се е редуцирал до 380 лв. и/ или 650 лв.
  • Майките също така ползват натрупан платен годишен отпуск, но не малка част от тях са принудени да прибягват и към неплатен отпуск след изтичането на майчинството. Следователно, ако детето не е прието до 2 годишна възраст, то те биват лишени напълно от доход.
  • Немалка част от жените преминават и на почасова трудова заетост и по-гъвкав режим на работа (16 % от жените с 1 дете и 31,3 % с две деца на възраст до 6 години). Така те получават по-ниско възнаграждение спрямо онези, които могат да участват пълноценно на пазара на труда, както и осигурителният им стаж намалява, което в дългосрочен план се отразява негативно на средномесечния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, въпреки че по-голяма част от майките са дори с висше образование.
  • 12 % са напуснали работните си места.

Участнички в дискусията:

  • д-р Леа Вайсова (гл. ас. в СУ) – ръководител на изследването и автор на доклада;
  • Виолета Иванова (зам. директор на ИССИ на КНСБ);
  • Надежда Дерменджиева (изпълнителен директор на Български фонд за жените);
  • Пламена Николова (директор „Политики за децата“, Национална мрежа за децата).
  • Модерация: Мария Черешева (AEЖ България)

Събитието ще се излъчва на живо на фейсбук страницата на ЛевФем:  https://www.facebook.com/levfem

Целият доклад ще бъде достъпен за свободно ползване след 12 май на сайта на www.levfem.org

Facebook Twitter Google+

0 Коментара