„Как и за какво спестяват българите?“ – това е темата на съвместното онлайн проучване, което екипът на „Моите пари“ проведе с подкрепата на Българо-американска кредитна банка. А отговорът е – дългосрочното спестяване, най-вече за пенсионна възраст, е изборът на българите. Това е един от  основните изводи от проучването за банковите депозити.

Данните сочат, че 26% от далите отговор на въпрос от кога имат депозити, посочват повече от 10 години. 28% от отговорилите посочват като основна цел на депозита си – спестяване за пенсионна възраст. Първоначална вноска за жилище, образование, здравни разходи, покупка на кола или пътуване в чужбина са сред останалите важни цели, за които анкетираните отделят средства. Ремонт на жилището, авариен фонд или осигуряване на средства за стартиране на бизнес също са част от целите на анкетираните, макар те да ги поставят на по-заден план.

Проучването е направено сред аудиторията на финансовия портал MoitePari.bg в периода май-юни 2019 г. В него са се включили 522 респондента от цялата страна. Резултатите бяха представени от „Моите пари“ и БАКБ.  Изследването показва кои депозитни продукти използват българите и с какви цели спестяват пари; как избират банка, в която да вложат средствата си и какви са пречките пред откриването на нов депозит.

„Ние искаме да насърчаваме спестовността. Решихме да направим образователна кампания, за да могат клиентите да преценят кой е най-добрият продукт за тях. Много хора имат желание, но нямат възможност да спестяват. Поради това се наблюдава следната тенденция: Намалява броят и сумата на депозити до 1 000 лева, а при тези със сума между 20 000 лв. и 200 000 лв.  ръстът е двуцифрен“, обясни Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на БАКБ.

Два са водещите критерии при избора както на банка, така и на конкретна оферта за депозит. Това са

гъвкавостта на продукта и неговата лихва.

Гъвкавостта, изразена чрез възможността за довнасяне  на допълнителни суми, както и възможността за теглене на суми от депозита са предопределили избора на 38% от далите отговор на въпрос за критериите им при избор на депозит. Над 65 % от респондентите биха довнасяли допълнителни суми, ако депозитният продукт им го позволява.

34% от респондентите с депозит посочват размера на лихвата като водещ критерий при избор на настоящата им оферта. Лихвата по депозита е важен фактор, формиращ решението на настоящи и бъдещи депозанти. Въпреки това, според данните от проучването, почти 25 % от депозитите са на относително ниска лихва между 0,20% до 0,30%, а едва 18 % са на лихва над 1 % годишно.

Според проучването 40% от далите отговор на въпрос за срока на депозита им посочват 12 месеца. Следващи по популярност са 6 месечните депозити с 13%, 24 месеца  – 9% и 36 месеца – 7%. Немалка част от респондентите (12%), са с безсрочни депозити, откъдето може да се предположи, че има тенденция към намаляване на т.нар. депозитен туризъм.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара