Европейският съюз прие законодателство, целящо да увеличи броя на жените в управителните съвети на големите компании.

Евродепутатите подписаха дългоочакваните мерки в Страсбург след 10 години преговори в рамките на блока.

Целта на новите правила е до юли 2026 г. поне 40% от длъжностите на директори без изпълнителни функции или една трета от всички директорски длъжности в публично търгувани дружества да бъдат заети от жени.

„Това е дългоочакван момент, който трябва да бъде отбелязан като пробив в областта на равенството между половете“, се казва в изявление на Европейската комисия. „Вече ще имаме закон на ЕС, с който да счупим стъкления таван в бордовете на листваните на борсата дружества.“

ЕС твърди, че средно в 27-те държави от блока само 30% от членовете на управителните съвети на дружествата са жени. Тази цифра варира драстично в различните държави-членки, като варира от 45% във Франция до 8% в Кипър. Понастоящем по-малко от една на всеки 10 от най-големите фирми в Европа има жена начело.

Новите разпоредби изискват от държавите-членки на ЕС да налагат „ефективни“ санкции на компаниите, които не постигат целите, включително глоби или публично назоваване и опозоряване.

Съгласно правилата „заслугите трябва да останат основен критерий в процедурите за подбор“, а регистрираните на борсата дружества ще трябва да предоставят годишна актуализация на баланса между половете в своите управителни съвети. Дружествата с по-малко от 250 служители ще бъдат освободени от разпоредбите.

„Най-накрая даваме на жените справедлив шанс да заемат висши корпоративни постове“, заяви австрийският евродепутат Евелин Регнер, която е инициатор на искането за нова регулация. „Премахваме една от основните пречки пред жените да получат висши длъжности: неформалните мъжки мрежи. Отсега нататък компетентността ще има по-голямо значение“, каза тя.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара