Всяка трета жена в ЕС е била жертва на някаква форма на насилие, съобщава анализ на Евростат, посветен на днешния 25 ноември, определен от ООН като Международен ден за премахването на насилието срещу жени. Около четвърт милион насилствени сексуални престъпления са били регистрирани от полицията в ЕС през м. г., като една трета от тях – близо 80 000 – са били изнасилвания.

У нас, по данни на неправителствени организации, занимаващи се с проблемите за премахването на насилието срещу жени, почти всяка четвърта българка е била жертва на някакъв вид домашно насилие, като най-често срещаната форма е била сексуално насилие.

Според официални данни на родната статистика делата за изнасилване през миналата година у нас са били 66, а ефективно осъдени за това са 61 сексуални насилници. През миналата година за блудство има заведени 107 дела и 44 ефективни присъди, а за сводничество – 13 дела и 7 присъди.

За последните пет години са намалели значително регистрираните в полицията случаи на изнасилване и осъдените за това: през 2012 г. е имало регистрирани 187 случая на изнасилване, а осъдените лица са били 99, през 2013 г. – 164 случая /осъдени /101/, 2014 г. – 148 случая /осъдени 87/, през 2015 г. – 119 регистрирани случая /осъдени 51/.

Въпреки тези официални данни, експертите обаче твърдят, че българката има ниска склонност да споделя подобни проблеми и едва около 5 до 10 на сто от жените, пострадали от сексуално насилие, публично признават това или търсят компетентни органи. Пак според експерти – почти 8 от 10 изнасилени жени у нас са познавали насилника си, но не повече от 2 от тях съобщават за това в полицията.

Освен това българските жени оценяват риска да станат жертва на сексуално насилие почти еднакво – у дома /55 на сто/, на работа /48 на сто/, на друго публично място /57 на сто/. За повече от половината от българите /55 процента/ – сексуалното насилие е изключително сериозно престъпление и заслужава подобаващо наказание.

Близо 80 хиляди са били изнасилванията в ЕС

От регистрираните близо четвърт милион сексуални посегателства над жени в ЕС през миналата година – близо 80 хиляди са били случаите на изнасилване, отчита анализът на Евростат.

Най-голям брой сексуални посегателства срещу жени и съответно изнасилвания са регистрирани във Великобритания 64 500 случая, от които 35 800 са били изнасилвания, следвани от Германия – 34 300 сексуални посегателства /7 000 изнасилвания/, Франция – 32 900 /13 000 изнасилвания/ и Швеция – 17 300 случая /5 500 изнасилвания/.

По отношение на регистрираните сексуални престъпления на глава от населението на всяка държава-членка, Швеция регистрира най-голям брой от 178 насилствени сексуални престъпления на 100 000 жители пред Шотландия /163/, Северна Ирландия /156/, Англия и Уелс /113/ и Белгия /91 /.

Данните от анализа показват също, че процентът на сексуално малтретираните жени е значително по-нисък в страните от Югоизточна Европа, отколкото от тези в централните и западните части на континента.

Така например последни данни показват тенденцията на сексуалните посегателства в някои балкански страни: Сърбия – 61 изнасилвания, Македония – 45, Албания – 56, Босна и Херцеговина – 36, Косово – 37, Черна гора – 5 и др.

На базата на тези негативни факти ЕС работи усилено, за да постави правата на жените в центъра на новите цели за устойчиво развитие, включително конкретни цели за премахване на насилието, свързано с пола, и на вредните практики срещу жените и момичетата, отчита европейската статистика. От януари 2016 г. вече се прилага нов план за действие относно равенството между половете за периода 2016-2020 г., а борбата срещу всички форми на насилие над жени и момичета е една от приоритетните цели в Евросъюза, отчита Евростат.

Според международни изследвания между 1,5 и 2 млн. жени от цял свят стават жертви на сексуално насилие всяка година, но едва 20 на сто от тях официално подават жалби или се оплакват в полицията.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара