Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ) при БАН ще отбележи празника на св.св. Кирил и Методий с академично тържество „Корени на българската духовност и знание“.

То ще започне на 10 май от 11.00 ч. в Големия салон на Централната сграда на БАН. На събитието ще присъстват Председателят на БАН и делегацията на Македонската академия на науките и изкуствата, която ще пристигне в София за празника по покана на БАН.

В програмата са включени две беседи, представящи на изследванията по кирилометодиевистика в БАН от Освобождението до наши дни. За това, какво е довело една млада полска изследователка на Кирило-Методиевото дело в Българската академия на науките, ще говори д-р Евелина Джевиецака, член на международния екип от учени, работещи в КМНЦ.

В рамките събитието ще бъде представен наскоро  издаденият от КМНЦ сборник Климент Охридски в културата на Европа“ (С., 2018, 912 с.), включващ докладите на 54 участници от 10 държави (Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Македония, Русия, Словакия, Словения и Сърбия.). За тази книга – събитие в науката, ще разкажат чл. кор. Св. Куюмджиева, акад. В. Гюзелев и проф. А.-Мария Тотоманова.

Тържеството ще продължи с концерт на хоровете на НГДЕК „Константин – Кирил Философ“, озаглавен „Възрожденски школски песни за празника“. Националната гимназия е част от Партньорската мрежа от образователни и обществени организации на КМНЦ.

Академичното тържество ще завърши с отриване на изложбата „Възрожденски щампи и йерусалимии“, съхранявани в РИМ – Варна, която за пръв път се представя в столицата. Изложбата е част от международния научен проект на КМНЦ и Центъра за изследване на християнството при Еврейския университет в Йерусалим (From the Holy Land to the Holy Church: Apostolic Missions and Pilgrimage and the Formation of Christianity during the Late Antiquity).

Гости на тържеството ще бъдат изследователи,  ученици и учители от Партньорската мрежа на КМНЦ – от Центъра ЦЕРАНЕУМ към Лодския университет и Института по славистика на Ягиелонския университет – Полша; Славянския семинар на Университета „Алберт-Лудвиг“ във Фрайбург – Германия; Катедрата по кирилометодиевистика на СУ „Св. Климент Охридски“,  НГДЕК „Константи Кирил Философ“, Международна гимназия „Проф. В. Златарски“, 31 СУЧЕУМ „Иван Вазов“, Международно училище „Увекинд“ и Център за образователни инициативи.

Входът е свободен за всеки желаещ да се присъедини към тържеството.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара