Книгите, учебниците, учебните помагала, ресторантьорските и кетъринг услугите, детските храни и пелени ще бъдат облагани с 9% ДДС до края на 2021 г., реши парламентът. Мярката е свързана с кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19. Новата ставка влиза в сила от 1 юли.

Предложението за промени в Закона за ДДС беше обявено от премиера Бойко Борисов през май и първоначално не включваше издателския сектор. Впоследствие бе взето решение, че секторът също спада към най-пострадали от извънредното положение. Според проучване на асоциация „Българска книга” сред книгоиздатели и книготърговци спадът при продажбите на книги е между 50% и 70% за периода март – май тази година в сравнение със същия период за 2019.  За същия период близо 30% от анкетираните не отчитат ръст в онлайн продажбите. А за тези издатели и кноготърговци, които отчитат ръст в онлайн продажбите на книги, той далеч не е достатъчен да компенсира общия спад. Според над 40% от респондентите в анкетата ключова причина за спада в продажбите е затварянето на книжарниците и печатниците, които преустановиха дейност за над 30 дни. В допълнение, 60% от участниците в проучването посочват, че са имали просрочени плащания със съответните контрагенти.

Друг акцент сред резултатите от проучването е отлагането на планираните нови заглавия и допечатки сред над 60% от издателите. Те се равняват на между 20% и 30% от общо планираните книги за издаване през текущата година. Това резултира както върху приходите, така и върху устойчивостта на сектора в дългосрочен план.

Друг отзвук от кризата с Covid-19 в бранша е освобождаването на персонал – над 50% от анкетираните посочват, че се е наложило да освободят служители, назначени в техните фирми. Но освен това спецификата на книгоиздаването предполага и работа с професионалисти от свободните професии – преводачи, редактори, коректори, дизайнери, илюстратори, художници, рецензенти. Спирането на книгоиздателските процеси се отразява пряко и на тяхната заетост.

Анкетата на асоциация „Българска книга” е с 83 респондента, от които 80,5% издатели, 15,9% издатели и книготърговци и 3,7% книгоразпространители.

Асоциацията настоява намаляването на ДДС на книгите да се превърне в постоянна мярка, а също така с намалена ставка да се облага и доставката на услуги по отпечатването на книги; въвеждането на механизми за институционално финансиране на библиотечните фондове, което би могло да бъде постигнато чрез приемането на Стандарта за библиотеките; разработването на механизъм за специална финансова подкрепа на книжарниците в малките населени места.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара