Кирило-Методиевският научен център при БАН организира  голяма научна конференция под патронажа на президента, посветена на 1150-годишнината от  кончината на св. Кирил и 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките

Конференцията под наслов „Нему да бъде слава, чест и почит – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“ ще е от 13 до 15 февруари 2018 г. в София.

В научния форум ще вземат участие над 50 учени от 6 страни – България, Германия, Гърция, Италия, Полша и Русия. Тържественото откриване ще се състои на 13. февруари от 16.00 ч. в музея „Земята и хората“ с представяне на изложба, посветена на първоучителя. Присъстващите на празничното заседание ще имат възможността да изслушат три встъпителни доклада: „Съвременните кирило-методиевски изследвания в Европа – посоки, резултати, перспективи“ (С. Николова, България), „Св. Кирил в Рим и в паметта на Рим“ (Кр. Станчев, Италия) и „Паметта за св. Кирил в Солун (А. Деликари, Гърция). В откриването освен участниците в конференцията ще се включат официални гости, журналисти, университетски преподаватели, учени, учители от партньорски училища на КМНЦ и граждани. Заседанията ще продължат на 14. и 15. февруари в залите на БАН и СУ „Св. Климент Охридски“. Всички доклади от конференцията ще бъдат издадени в специален том на поредицата на КМНЦ „Кирило-Методиевски студии“.

Конференцията се финансира от БАН чрез Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара