Искате ли да знаете какъв е вашият характер? Какъв човек сте? Отговорете честно на следващите въпроси и ще получите честен отговор.

 • 1. Смятате ли, че много от хората, които познавате, имат лош характер?
 • 2. Дразнят ли ви дребните задължения във всекидневието?
 • 3. Мислите ли, че вашите приятели са ви верни?
 • 4. Ненавиждате ли непознати хора да ви говорят на „ти“?
 • 5. Ритали ли сте куче или коте?
 • 6. Вземате ли често лекарства?
 • 7. Сменяте ли често магазина, от който пазарувате?
 • 8. Когато разберете, че сте сгрешили, продължавате ли да поддържате становището си?
 • 9. Тежат ли ви обществените задължения?
 • 10. Способни ли сте да чакате повече от пет минути на среща, без да проявите нетърпение?
 • 11. Често ли мислите, че нямате късмет?
 • 12. Загубили ли сте линията си в сравнение с преди?
 • 13. Приемате ли с усмивка шегите, на които сте жертва?
 • 14. Харесва ли ви семейният живот?
 • 15. Злопаметни ли сте?
 • 16. Намирате ли, че времето никога не е типично за дадения сезон?
 • 17. Чувствате ли се понякога в лошо настроение още със самото ставане сутрин?
 • 18. Дразни ли ви модерната живопис?
 • 19. Можете ли да понасяте чуждите деца повече от един час?

Отговори:

Отбележете с една точка при всяко „да“ на следните въпроси: 3, 9, 10, 13, 14, 19. Отбележете също с една точка при всяко „не“ на следните въпроси: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18.

Пребройте точките.

 • Ако имате повече от 15 точки, вие сте кротък и преизпълнен с доброжелателност човек.
 • Ако сте получили между 8 и 15 точки, не сте лишен от недостатъци човек, но с вас все пак може да се живее.
 • Резултат под 8 точки  – близките ви са за окайване.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара