Ръкавиците имат много стара и интересна история.
За най-стари се смятат ръкавиците, намерени в гробницата на египетския фараон Тутанкамон. Едни от тях били от платно и закривали само пръстите, други, предназначени за стрелба с лък, покривали и дланта.

В древността ръкавиците са служили главно за защита на ръцете. Овчарите и работниците поставяли ръкавици, когато се е налагало да пипат бодливи и остри предмети. Старите римляни носели ръкавици и по време на хранене – така предпазвали пръстите си от току-що изпеченото горещо месо (вилицата не е била позната).

По време на рицарството ръкавиците са били важен елемент на облеклото и им се придавало символично значение. Така например за неприлична постъпка се е приемало влизането в църква с ръкавици. Ако подадеш ръка за поздрав, без да свалиш ръкавицата, се смятало за голямо пренебрежение. Подадената ръкавица означавала, че рицарят става подчинен на този, на когото я е връчил. Немските императори подарявали чифт ръкавици в знак на особено благоволение. Хвърлената на земята или изпратена на някого ръкавица означавала предизвикателство за бой. Съвсем друго значение имало подаряването на ръкавица от дама –

това било знак за голямо благоволение.

Френското висше общество въвело ръкавици с открити пръсти, за да могат да се виждат красивите нокти. В края на XVII век ръкавиците били неотменен елемент на тоалета – правели ги от коприна, кожа, дантела. Романите на Дюма свидетелстват, че понякога ръкавиците били напръсквани не с парфюм, а с отрова и едно „приятелско“ ръкостискане можело да донесе смърт.

Изработката на ръкавиците била извънредно сложна. През XVIII век, за да стигнат до купувача, ръкавиците обикаляли почти половината Европа – кожата се купувала от Испания, кроили ги във Франция, а ги шиели и бродирали в Англия. Мъжките ръкавици винаги били къси, а женските дълги, като дължината зависела от тази на ръкава.

В началото на XIX век в Англия били приети специални „Правила за идеалния джентълмен“, според които ръкавиците трябвало да се

сменят не по-малко от 6 пъти на ден!

В наши дни, разбира се, ние съвсем не си спомняме за тези правила. Възстановена е първоначалната функция на ръкавиците – да служат за защита на ръцете. Има ръкавици за заварчици, за хирурзи, за рентгенолози, за боксьори, за вратари, за домакински цели, срещу студ и още много други. И кой знае още какви ще бъдат открити в бъдеще.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара