Официалната емблема на Съюза на българските филателисти е изображението на първата българска пощенска марка. Тя е емблема и на нашето участие в световното филателно движение.

Какво знаем за „сантимите“? След Освобождението в България не е била въведена собствена валутна система до 27 май 1880 година. Ето защо поръчаната на 3 декември 1878 година в Петербург първа поредица български пощенски марки е имала стойности в сантими, възприети от тогавашната световна френска парична единица. Марките влизат в обращение от 1 май 1879 година, когато в Княжество България започва да функционира първата българска пощенска служба. Тези две начинания са дело на княз Черкаски, завеждащ Гражданското управление при Щаба на действащата руска армия.

Поредицата пощенски марки „сантими“  е отпечатана в пет различни стойности — от 5, 10, 25, 50 сантима и един франк. Изображението е еднакво за всички стойности и представлява изправен на задните си крака лъв, символизиращ гордия български дух от предосвобожденските борби. Символният знак е ограден с елипса, в чиято горна част е изписано „българска поща“, а отдолу – стойността.  Празното пространство извън елипсата е изпълнено с орнаменти, а в четирите ъгли е отбелязана стойността в цифри. Марките са разноцветни (в жълто, зелено, виолетово, синьо и червено), с участието на черен нюанс при всички стойности. Съчетанието на цветовете изпълва изящно поредицата. Тиражът за различните стойности е от 50 000 до 250 000, за да не могат да се фалшифицират, хартията на марките е с водни знаци – тънки хоризонтални линии, преплетени от редки вълнообразни и вертикални линии, прозиращи на светлината. А на всеки лист марки са филигрирани курсивни инициалните букви на печатницата.

Съществуват две мнения за авторството на проектите за българските „сантими“. Доскоро се смяташе, че техен автор е гравьорът от Петербургската печатница Франц Михайлович Кеплер. В последните проучвания, направени от наши специалисти в архивите на Ленинград, надделява мнението, че авторството е на плевенчанина Георги Яковлев Кирков, директор на Държавната печатница в София и неин основател.

Българските „сантими“ са едни от най-красивите и търсени пощенски марки в световната филателна класика. Те са изключителна рядкост и гордост за всеки колекционер.

В 1881 година със същото изображение, но вече с означена българска парична единица се пускат в обращение поредица пощенски марки „Първи стотинкови“.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара