На 1 януари 1901 г. в София е бил пуснат в действие първият трамвай. Днес (1973 г.) трамвайният транспорт в столицата обслужва средно по 1 035 000 пътници дневно по най-натоварените направления в града. Заедно с тролейбусите и автобусите ежедневно в София се превозват 2 048 000 пътници.

С разрастването на града нарастват и пътуванията. Ежегодно се увеличават пешеходното движение, личните моторни средства, общественият транспорт, товарните и специалните превози.

В същото време много от улиците в централните райони не променят ширината си. Свидетели сме на разрастващата се борба за улична площ между пешеходци и транспорти и средства – все по-чести стават уличните задръства­ния.

Надеждата за изход от това тежко положение се отправя към обществения масов транспорт. И това е така за всички големи градове на планетата – свето­вен проблем за периода 1970- 1980 г.

Развитието на науката и техниката донася все по­вече нови ценности, които от една страна повишават жизнения стандарт на населението, а от друга предиз­викват нови проблеми. Към тях не на последно място стоят

шумозамърсяването и газоотравянето на атмо­сферата.

Изправени с лице към проблемите на нашия град, правейки точен анализ на състоянието на масовия транспорт, специалистите подчертават, че трамваят, с ограничената си превозна способност – до 16 000 пътници за 1 час в една посока, е изчерпал вече въз­можностите си. Той в никакъв случай не може да задоволи перспективните нужди на 1-,5-милионна София.

Задачата може да се реши,

като се изгради метро­политен в София.

С това ще се гарантира необходи­мата превозна способност в перспектива – до 50 000 пътници в час; ще се освободи улична площ за нужди­те на пешеходците и индивидуалния транспорт, ще се увеличи съобщителната скорост 3 пъти на 38-40 км/ч.; ще се създадат условия за спокойни пеше­ходни зони в централната градска част; ще се отго­вори на повика за хигиенизирането на жизнената среда.

Целта е градът да подчини машината, а не обратно.

Замислената метро-схема съчетава отделни етапи. Те се състоят от следните експлоатационни участъци:

  • ЖК „Модерно предградие“ – Центъра – Подуене – Враждебна с отклонение от пл. „Ал. Невски“ до гара „Искър“ – общо 26,2 км;
  • Централна гара – Експер. ж. район, Централна гара – Илиенци с отклонение от надлеза „Надежда“ до Връбница – общо 17,0 км;
  • Биологичен институт – ЖК „Младост“ и ЕЖР „Младост“ – общо 17,0 км;
  • Княжево, „Опълченска“ – Централна гара – Подуене, Центр. гара –  гара Подуене – общо 15,6 км;
  • „Боянски възход“ – „Толбухин“ – паметник Лев­ски – Орландовци – общо 10,5 км;
  • ЖК „Красно село“ – ЖК „Красна поляна“ – Захарна фабрика – Централна гара – общо 9,3 км;
  • Руски паметник – „Толбухин“ – общо 3 км;

Всичко: 97,4 км

В общата мрежа на транспорта участвуват също тролейбусите и автобусите. Трамваите постепенно се ликвидират.

Метрополитенът ще бъде от нов градски тип с дублирани маршрути и по определени участъци със самостоятелни трасета-пресечки на различни нива, тунелно минаване в централната градска част, а в незастроените периферийни райони – траншейно или естакадно минаване. Ширина на коловозите – 1435 мм – нормална. Подвижен състав – съветски модернизирани метро-вагони за 200 пътници в компо­зиции от 2 до 6 вагона, с постоянно токово задвижване и техническа скорост 110-120 км в час.

Станциите – снабдени със стълбища и ескалатори, ще имат 120-метрови перони. Те ще отразяват исто­рически събития от живота на района, който обслуж­ват. В тях ще има и павилиони, телефонни и вестни­карски будки и пр. Снабдени с видео, звуко и светло-сигнализация, радио и телефонни връзки, станциите ще бъдат архитектурно-художествено оформени и подходящо осветени.

Въпросът, който естествено вълнува всички ни, е кога и как ще се изгради софийското метро. Може би ще е възможно през 1981 г., когото ще чествуцаме 1300-годишнината от основаването на нашата дър­жава, да бъде пуснат в движение първият експлоата­ционен участък ЖК „Модерно предградие“ – Центъра с дължина 10,5 км.

Не трябва да се забравя, че се касае за един особено важен обект – обект на поколенията. Той е свързан със сериозни капиталовложения, с преодоляване на тежки инженерно-геоложки и хидрогеоложки даде­ности на терена, с разкриване и опазване на археоло­гическите находки. Очаква се при разкопките среща с Некропола на римския средновековен и античен град. Ще трябва да се бди и за опазването на термално-минералните води — природното богатство на града.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара